20th.Mar.1988 @ Crescendo (Kichijoji, Tokyo)

Vocal : Ieteru Monno
Guitar : Masakazu Shimizu
Bass : Kazuhisa Betsui
Keyboard : Akitoshi Kawai
Drums : Jun Yamazaki