18th.Jun.1989 @ Loft (Shimokitazawa, Tokyo)

Vocal : Ieteru Monno
Guitar : Atsushi Matsuda
Bass : Kazuhisa Betsui
Keyboard : Akitoshi Kawai
Drums : Jun Yamazaki